Några teorier kring forskningen om Jonas Bronck

Vem var Jonas Bronck (Brunck)?

På olika sidor på denna webbplats kan du följa arbetet med dokumentation om honom. Som vi alla kan läsa var han den som köpte land av Nativamerikanerna och byggde den första bosättningen på marken som idag är namngett efter honom dvs. Stadsdelen the Bronx i New York.
Vi har fått en del frågor som visar att flera av er har kommit in i handlingen långt efter det att vi informerat om berättelsen som helhet. Vem och var var han, är ofta frågan. Vi kommer här nu berätta lite mer om honom och hans omgivning. Denna version är den ursprungliga som forskats fram av amerikanska forskare och utgör utgångsläge för vår forskning:

Jonas Jonasson Brunck föddes av småländska föräldrar; Jonas Nilsson från Komstad. Han fick senare tilltalsnamnet ”Buller”. Hans hustru hette Marit Brunck och var från Bäckaby i nuvarande Vetlanda kommun. Jonas föddes år 1600 och kom att utvandra till sina morbröder i Flensburg, (Danmark, numer Tyskland) vid unga år. Jonas blev senare sjöman i den danska handelsflottan och senare uppträder han som kapten i den holländska handelsflottan.
År 1638 gifter han sig med Teuntje Jorians från Amsterdam. De gifter sig i Niewe Kerk. Året efter emigrerar de till Niewe Amsterdam vid Hudsonflodens mynning. Jonas Jonasson Bronck är nu en tämligen förmögen man och han garanterar överfartsavgiften för ca 25 % av emigranterna ombord. Fartyget är en privat båt av typen fleytje. Vid ankomsten köper Jonas Bronck land en bit från själva handelsstationen av Nativamerikanerna. Det upprättas även ett fredsfördrag mellan dem. Jonas Bronck odlar upp marken med hjälp av sina emigranter. De odlar majs och tobak. Flera hus byggs på marken och hans bostadshus i sten döps till Emmaus.
Jonas Bronck förekommer i några tidiga rättstvister med sina emigranter. Några vill bryta sina ingångna avtal. Det är även oroligheter i själva staden och Jonas Bronck dödas år 1643, troligen av Nativamerikaner som protesterar mot skattepålägg från stadens sida.

Jonas Jonasson Broncks änka Teuntje Jorians gifter omgående om sig och lämnar bygden som senare säljs till engelska officerare. En kusin (eller annan släkting) till Jonas, Pieter Bronck, flyttar till Coxsackietrakten och startar en kvarn och ett bryggeri. Denna gren av Bronck lever kvar i Amerika. En släkting till som emigrerat med honom är Engela Månsdotter som gifter sig med en holländare. Deras gren lever kvar i Amerika.

Namnet på området som Jonas Bronck köpte levde kvar i en å som kallades Broncks river. När populationen växte och det behövdes ett administrativt namn kom förslaget upp att kalla hela området för ”The Bronx”. Idag är stadsdelen sedan 100 år en del av New York och har ca 1 300 000 invånare.

Denna berättelse är utgångsläget för vårt projekt. Vi kommer att söka efter källor och dokumentation som styrker eller ändrar historien. I tidig forskning var Jonas Bronck dansk från födseln och han har även varit från Färöarna. Dock skriver han själv i två olika dokument att han heter Jonas Jonasson Bronck från Comstay i Smaalan!

Frågor vi har att lösa i framtiden:

1. Varför heter han Brunck och inte Buller som sin far? Den teorin att Brunck var av finare börd och att detta skulle vara anledningen tror jag inte på. Patronymikonsystemet är viktigt. Det finns en annan förklaring.

2. Hur kunde Jonas Bronck skrapa ihop sin förmögenhet? Han ägde ett hus i Amsterdam, Han hyrde del i skeppet, betalade 25% av resenärernas resa samt uppehälle, han köpte marken och nyinvesterade i uppodlingen?

3. Var var Jonas Bronck ”kapten”? I den holländska handelsflottan? Ostindiska kompaniet? Västindiska kompaniet? Några mindre kompanier? Den danska handelsflottan? I någon av Europas alla arméer som härjade i denna tid?