Amsterdamtiden

Amsterdam 1623 (2)
Här ser vi en karta från 1623. Vi har lagt in några fixpunkter. Red Light District behöver ingen förklaring, Louie de Geers palats är viktig i Sveriges historia. Vid Brouwergracht levde Jonas Bronck och På Korte Boomvartstraat bodde Teuntje, hans fru. I Niewe Kerk gifte de två sig. Centralstationen är med som en orienteringspunkt.

Jonas Bronck ägde ett hus på Brouwergracht. Flera hus finns idag kvar och det är möjligt att hans hus finns kvar.

BrouwergrachtNedan ser vi en karta över Amsterdam från den tid då Jonas Bronck levde här. Brouwergracht ligger till höger på kartan, nästan vid den stadsport som syns på kartan.

Amsterdam karta 1600 2Skeppet ”Brandt van Troy” var av typen Flöjtfartyg och var den vanligaste båttypen på frakter i Nordsjön och i Östersjön. Båttypen kunde lasta stora mängder med varor. Skeppet var ca 38 meter långt och som de flesta av denna typ var den byggd på ett varv i Amsterdam. När man ser målningen på denna sida, slås man av det avsmalnande däcket som är betydligt mindre till ytan än vid vattenbrynet. Anledning till det var tullen till Östersjön som från 1577 baserade sig på däckets storlek. Naturligtvis byggde då holländarna ett skepp med minimal däckyta. Skeppet var byggd i kravellteknik vilket innebär att borden inte överlappar varandra som klinkskeppen gör. Skeppen krävde bara en bråkdel av antalet besättningsmän jämfört med de engelska skeppen. En överdriven siffra säger att Holland förfogade över 10 000 handelsfartyg vid början av 1600-talet. På dem arbetade ca 100 000 sjömän. 55% av de skepp som betalade tull i Öresund var holländska och Jonas Brunck var nog inte den ende med icke Holländsk bakgrund.
Jonas Bronck var inte skeppare på färden till Amerika utan han var befraktare.

Brandt van Troy