Religionen och Jonas Bronck

Här kommer vi att lägga upp bilden av Jonas Broncks religiösa världsbild. Detta var tiden för det 30 åriga kriget och striderna rasade mellan protestanter och katoliker.

Mer kommer!