NE CEDE MALIS

”Ne Cede Malis” är valspråket som förknippas med Jonas Bronck och hans livsgärning. Citatet återfinns idag i The Bronx heraldiska vapen. Få vet idag vad det betyder och vad dess synbolik vill säga oss. Rent översatt så finns det två innebörder: ”Vik ej för motgången” samt ”Vik ej för ondskan”.
Citatet lyder i sin helhet:

”Tu ne cede malis, sed contra audentior ito,
Qua tua te fortuna sinet.”

”Vik ej för motgången du, men gå den blott modigt till mötes!
Pröva den väg som din lycka dig ger!”

Vergilius var en romersk filosof, född i Andes, norra Italien. Han levde mellan år 70 – 19 före vår tideräkning. Hans stora verk ”Aeneis” räddades undan förstörelse av den romerske kejsaren Augustus. Vergilius hade beordrat dess förstörelse efter sin död. Detta på grund av den haltande hexametern. Verket var helt enkelt inte riktigt klart ännu.
Vergilius verk och Aeneis framförallt är grunden till en stor del av dagens kultur. Från antiken till idag läses han. Otaliga äro de latinstudenter som våndats över Vergilius!
Stora män som använt sig av Vergilius verk är Dante, Freud m.fl.
Sigmund Freud använder sig av ett citat: ”Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo”, vilket betyder: ”Neka de övre gudar mig hjälp, skall jag gå till de nedre.”
Vergilius gav även namn åt en svensk popgrupp i sitt verk ”Georgica” (1 strofen vers 30) …Ultima Thule!

Det finns en filosofisk linje i hela berättelsen om Jonas Bronck. Vi ser här en man som törstar efter fred i en värld av krig. Han tvingades bort från sina föräldrar i tidig barndom då krig rådde mellan Sverige och Danmark. Under sin karriär valde han handelsflottan istället för krigsflottan. När han lämnade Europa för den nya världen valde han med omsorg sitt skepp och sitt familjevapen: ”Trojas brand” hette skeppet ( i översättning) som syftade på lämnandet av det brinnande Troja efter intagandet och förstörandet. Detta i ett krig mot Athén. Homeros skrev om detta i Illiaden. Den romerska poeten Vergilius var inspirerad av Homeros och lät, i Aeneis, färden fortsätta mot grundandet av Rom. I Aeneis finner vi citatet som omger det heraldiska vapnet. I det Bronckska vapnet kan vi se Jonas framtidvision, en soluppgång över havets horisont. Ovan skölden ser vi den romerska örnen med utsträckta vingar. Örnen står på det norra halvklotet. Bilden av en bildad 1600-talsman framträder. Sitt stenhus som han byggde, kallade han ”Emmaus” efter den passage i Bibeln där lärjungarna först får kontakt med den återuppstånde Jesus. Lägger man därtill hans fredstraktat med urinvånarna från trakten så får vi en vacker bild av Jonas Bronck. Vi är ännu idag inte helt säkra på om Jonas Bronck själv ritade sitt heraldiska vapen eller om det är en senare produkt av familjen. Det finns dock en tradition om en ring och en silverbägare från tidigt 1600-tal med vapnet på. Dock är dessa försvunna sedan flera år. Detta är ett spännande spår som vi kommer att utveckla.

Den stora frågan för framtiden är trots allt: Vad fick Jonas Bronck att ta just detta citat? Vilka motgångar menade han? Vilken ondska ville han peka på?