Historik

På denna sida kommer vi att redovisa olika resultat i jakten på Jonas Brunck (Bronck).
Olika infallsviklar kommer att motsäga varandra till vi så småningom har en helhetsbild framför oss.