Flensburgtiden

Flensburg ligger i dagens Tyskland, vid gränsen mot Danmark. Staden övergick till Tyskland efter kriget Danmark-Preussen på 1860-talet. Innan dess var Flensburg en viktig dansk stad. Staden hade handelsrätter med Danska Västindien och socker samt rom var viktiga importvaror. På 1800-talet fanns det i Flensburg ca 100 romdestillerier. Idag finns det några kvar men produktionen är borta. Man lagrar och saluför mest idag.
För oss svenskar är staden mest känd som födelsestad för Elvira Madigan.
Staden har en väldigt levande och vacker stadskärna och är väl värt en omväg.

Jonas Brunck kom kanske hit! Det är viktigt att påpeka. Det finns inga belägg för annat. Hans morbröder var däremot skeppsbyggare i staden. De återkom vid två tillfällen till Sverige och återfinns i källorna. Berättelsen säger att Jonas flyttade till dem, blev båtbyggare samt senare sjöman. Han skulle bli det i först den danska och senare i den holländska handelsflottan.
Min uppgift är att försöka att belägga någon av dessa uppgifter.