Europa under Jonas Bronck

Bilden av Europa under denna tid var krigens tid. Det trettioåriga kriget, det åttioåriga kriget, Hugenottkriget är bara några av de oroshärdar som fick europas befolkning att lida och fly. Årtionde efter årtionde av krig skapade stora kolonier av flyktingar, legosoldater, lyckosökare osv.

Mer kommer i detta spänande ämne.