Dr Thomas L. Lagö

NASDAQ Lago 1ADr Thomas L. Lagö är globalt känd i de internationella kretsarna inom ljud- och vibrationsområdet. Lagö har ”4” Post-doktorsexamina i olika vetenskapliga discipliner och hjälper grupper som NASA, Rolls Royce, ABB, Volvo, SAAB, Scania, Boeing, Atlas Copco, TATA, indiska flottan, och många andra världsledande organisationer.

För mer information, besök hans privata hemsida: www.thomaslago.com