Vem var Jonas Bronck (Brunck)?

 

Bronx i New York har fått sitt namn efter smålänningen Jonas Bronck, som föddes c:a 1600 och dog 1643. Han gav dock inte bara namn åt den berömda stadsdelen i ”världens huvudstad”. Han hade med sig flera svenskar och var med det en av de första emigranterna till Amerika. Flera avkomlingar finns kvar.

Jonas Bronck (eller Brunk/Brunck som han också kallas i källorna) växte upp i byn Komstad, som ligger strax utanför Sävsjö på det Småländska Höglandet. Dessa trakter härjades svårt av danskarna och, enligt en hypotes, elva år gammal lämnade han Komstad för Flensburg som då tillhörde Danmark, där hans moder hade släktingar som var skeppsbyggare. Jonas blev efterhand sjökapten, gifte in sig i en rik holländsk köpmansfamilj och reste till Nordamerika 1639. Där grundade han en bosättning i grannskapet till den holländska kolonin/handelsstationen Niewe Amsterdam, ursprunget till det som blev New York.

 Det fanns dock stridigheter mellan nybyggarna och indianerna. 1642 slöt Jonas Bronck i sitt hem ett fredsavtal med dem. Denna händelse finns förevigad på målningen ovan, Signing the Treaty with the Indians av den amerikanske konstnären John Ward Dunsmore (1856-1945). Men kanske var indianerna inte nöjda med fredsavtalet, och kanske var det ett indianöverfall som året efter ändade Jonas Broncks liv? Ingen vet säkert.

 Marken vid Jonas Broncks bosättning kom sedan att kallas Bronck’s land — och efterhand bara The Bronx. Hans familjevapen med dess motto Ne Cede Malis (”Ge inte vika för ondskan” eller ”Vik inte för motgångar”) finns kvar i The Bronxs flagga, men har också inspirerat till staten New Yorks vapen och sigill.

 Det finns en filosofisk linje i hela berättelsen om Jonas Bronck. Vi ser här en man som törstar efter fred i en värld av krig. Han tvingades bort från sina föräldrar i tidig barndom då krig rådde mellan Sverige och Danmark. Under sin karriär valde han handelsflottan istället för krigsflottan. När han lämnade Europa för den nya världen valde han med omsorg sitt skepp och sitt familjevapen: ”Trojas brand” hette skeppet ( i översättning) som syftade på lämnandet av det brinnande Troja efter intagandet och förstörandet. Detta i ett krig mot Athén. Homeros skrev om detta i Illiaden. Den romerska poeten Vergilius var inspirerad av Homeros och lät, i Aeneiden, färden fortsätta mot grundandet av Rom. I Aeneiden finner vi citatet som omger det heraldiska vapnet. I det Bronckska vapnet kan vi se Jonas framtidvision, en soluppgång över havets horisont. Ovan skölden ser vi den romerska örnen med utsträckta vingar. Örnen står på det norra halvklotet. Bilden av en bildad 1600-talsman framträder. Sitt stenhus som han byggde, kallade han ”Emmaus” efter den passage i Bibeln där lärjungarna först får kontakt med den återuppstånde Jesus. Lägger man därtill hans fredstraktat med urinvånarna från trakten så får vi en vacker bild av Jonas Bronck. Vi är ännu idag inte helt säkra på om Jonas Bronck själv ritade sitt heraldiska vapen eller om det är en senare produkt av familjen. Det finns dock en tradition om en ring och en silverbägare från tidigt 1600-tal med vapnet på. Dock är dessa försvunna sedan flera år. Detta är ett spännande spår som vi kommer att utveckla.

 Jonas är alltså ännu idag väl ihågkommen i USA. Skolan Jonas Bronck Academy har döpts efter honom, liksom ölbryggeriet Jonas Bronck’s Beer Co. Mer om Jonas Bronck kan läsas här.

 Broncks hemby Komstad är en kulturhistoriskt intressant ort med välbevarad gammal bebyggelse.