Om oss

The Bronx Team
Detta är en grupp människor utan någon association med något särskilt organ som arbetar i ett öppet vetenskapligt forum och på ett professionellt sätt. Arbetet omfattar The Bronx, dess förflutna, nuvarande och framtida händelser. Detta är en helt ideell grupp.

The Bronx stora och intressanta historia med kopplingar till Sverige har dokumenterats relativt lite. Det finns många lösa trådar och även vissa ”gissningar” mer än solid forskning. Däremot har en del bra och gediget arbete också utförts. Syftet med denna grupp är att sålla bland det som har gjorts och även expandera arbetet med verifierade uppgifter, så långt detta nu kan hanteras. Vi talar dock om 1639 då Jonas Bronck kom till USA och informationen innan dess kan vara svår att verifiera!

The Bronx är en levande miljö och har varit födelseplatsen för många saker med påverkan på samhällen runt om i världen. Detta vill vi dokumentera. Några av dessa områden är: Graffiti, hip – hop och mycket mer ….

Vårt mål är att täcka den mest intressanta historien om The Bronx men också lägga till dess nuvarande och förväntade framtida. Detta är ett strategiskt samarbete av en grupp internationella experter med ett genuint intresse att presentera allt som The Bronx idag erbjuder.

Göran Modig

Göran M bild 1

Göran Modig har sedan 1970-talets slut, i huvudsak ägnat sig åt historia. Utbildningen har gått genom Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, Lunds Universitet samt Mitthögskolan i Härnösand. Detta har givit honom en gedigen utbildning inom historia, etnologi samt arkiv och informationsvetenskap. I sin ungdom studerade han franska i Frankrike. Under sin uppväxt bodde han i Belgien och detta har givit honom en bredare språkbas.

Göran Modig har medverkat i flera böcker dels genom rent redaktionellt arbete men även i ämnesorienterade artiklar. Allt från gjuteriernas historia till militärerhistoria har varit möjligt.
Göran Modig har tidigare varit anställd på Eksjö museum samt inom projektet Eksjö 600 år där han drev det historiska projektet inom ramen för jubileumsårets festligheter. Under året producerades tre böcker, ett monument samt mängder av föreläsningar.
Genom dessa erfarenheter har han blivit en uppskattad föreläsare och guide när historiska resor eller möten är aktuella. Bussbolag runt om i Sverige anlitar ofta Göran för specialguidningar runt om i Sverige och Europa. Han håller även kurser i historia genom olika studieförbund.
Göran Modig har även skrivit några pjäser och manus till filmer. Ofta har det rört sig om historiska krönikespel som spelats av lokala teatersällskap under sommaren.

Utöver sin proffession är Göran aktiv inom föreningslivet och kultursektorn. Han är sedan 10 år medlem av Albert Engström Sällskapets styrelse i Grisslehamn och är även deras redaktör för deras årsbok. Genom åren har han innehavt flera styrelseuppdrag och ordförandeskap inom olika kulturföreningar.
Utöver ren forskning runt olika historiska frågor är han även en inbiten släktforskare. Tillsammans med sin far arbetade han sig igenom sin egen släkt men har även tagit tag i andra släkter som rena uppdrag. Detta arbete fortgår hela tiden.
Göran Modig är även tidvis aktiv inom politiken och har tidigare suttit som ersättare i Gagnefs kulturnämnd samt ersättare i Eksjö kommunfullmäktige. I sin ungdom startade han ungdomsföreningar i Saltsjöbaden och Gagnef.

Thomas L. Lagö

TLago bild 1B
Dr Thomas L. Lagö är internationellt globalt känd inom ljud- och vibrationsområdet. Lagö har ”4” Post-doktorsexamina i motstridiga vetenskapliga discipliner och hjälper grupper som NASA, Rolls Royce, Bofors, Ericsson, Portescap, ABB, Volvo, SAAB, Scania, Boeing, Atlas Copco, TATA, indiska flottan, och många andra världsledande organisationer. Lagö har genomfört många projekt runt om i världen där teknologin har varit ett paradigmskift och presenterar avancerade klasser på dessa företag för att hjälpa dem att lösa problem inom avancerade akustiska- och vibrationsapplikationer. Han har mer än 40 års industriell erfarenhet och har arbetat för företag som tex Hewlett Packard (idag Agilent Technologies). Lagö är en dokumenterat kreativ, entusiastisk, högpresterande ledare som han byggt på en gedigen utbildning och erfarenhet. Han var tidigare VD och forskningschef för ett $ 9.000.000 ledande USA försäljningsbolag inom ljud och vibrationer. Tidigare ansvar avspeglar enastående tillväxt och framsteg inom olika högteknologiska företag. Han var även Europeisk produktlinjechef för Hewlett Packards ”Dynamic Signal Analyzer”, som innebar ett multifunktionsansvar, inklusive försäljning och marknadsföring, strategisk planering, teknik, men även ekonomi och personaladministration. Dr Lagö har en stor praktisk erfarenhet. Lagö har undervisat många ljud-och vibrations kurser samt gällande standardiseringsmetoder på internationell basis och har gett kurser för många internationella universitet och expertgrupper. Hans är mycket praktiskt orienterad trots hans grundliga teoretiska utbildning och erfarenhet. Hans förslag på tekniklösningar och kurser har hjälpt många grupper förbättra sin miljö och hantera utmanande problem utan att spendera stora pengar. Lagö har blivit en BINDT Fellow, (British Institute för icke-förstörande provning) och han är den industriella ordföranden för ISCM – The International Society for Condition Monitoring. Lagö är också involverade i ett antal andra vetenskapliga organisationer som IIAV, (International Institute for Acoustics and Vibration) och har också varit styrelsemedlem för (nuvarande och tidigare): SEM – IMAC (Society for Experimental Mechanics), SAE (Society för Automotive Engineering, NVC), ICSV (International Conference for Sound and Vibration), SVIB (Scandinavian Vibration Society). Han är också medlem i AES (Audio Engineering Society) och deltar i flera standardiseringsgrupper för ljud i konserthallar, biografer och högtalarsystem. Lagö är författare till mer än 300 vetenskapliga artiklar, skrivet flera kapitel i internationella läroböcker och har mer än 25 patent/patentansökningar och har fått flera utmärkelser. Han har 2000+ internationella kontakter på Linkedin och 10.600+ personliga kontakter i sitt CRM-databasen.  För mer information, besök hans privata hemsida: www.thomaslago.com